Generelt om unghundementaltest (UHM):


skrevet af Vibeke Telkamp

UHM-beskrivelse, hvad er det ?

Unghunde Mental Beskrivelsen er udarbejdet af DKK. Beskrivelsen er tænkt, som et avlsredskab for opdrætteren og kan give ejeren af hunden et kendskab til deres hunds mentale egenskaber.
Hvilke hunde kan så testes ? Det kan alle i realiteten, men tanken bag UHM-testen, er at det er hunde mellem 10 og 24 mdr. der beskrives. Deres resultater bliver indsendt til DKK, som opretter en database med alle testede hunde.

DKK´s funktion i forbindelse med UHM-beskrivelser er, at de har stået for uddannelsen af beskriverne, har indkøbt banerne og står for registreringen af testresultaterne. Afholdelse af UHM-test er specialklubbernes egen opgave.

Ved en UHM-test beskrives hundens mentale reaktion på forskellige påvirkninger. Hunden vil reagere med dens medfødte adfærd og dens erfaringer opnået gennem prægningen og oplevelser.

I testsammenhæng er det væsentligt, at hunden har haft mulighed for at opleve og udvikle de instinktive handlinger. Mens det er vigtigt, at de enkelte testsituationer er renset for indlært motivation, så hundens reaktion kommer så tæt på den motivation, som udløser den instinktive adfærd.

UHM-testen tager udgangspunkt i de væsentlige hundefunktioner, som er jagt, forsvar, flok og undersøgelse. Disse 4 funktioner ligger i hundens medfødte adfærd, som danner grundlag til hundens instinktive handlinger.

Testholdet består af 4 DKK uddannede UHM-beskrivere, banen lejes i DKK. De 4 beskrivere skiftes til at fungere som testleder, figurant og beskriver. Grundprincippet i afholdelsen af UHM-testen er, at banen, beskrivernes funktioner og bedømmelsen af hundene, foregår ens over hele landet.

Der bliver ikke taget hensyn til hvilken race, der bedømmes, kun hvordan hunden reagerer.

Om reaktionen er ønskelig for racen ?
Tja, det afgøres af den fastsatte ønskeprofil for racen, hvilken det er op til den enkelte specialklub at fastsætte !!


Gennemgang af selve testens opbygning:

Kontakt og håndtering: 1 a,b,c
I kontakten ser man hvordan hunden tager kontakt til en fremmed person, som forholder sig passivt. Når hunden tager kontakt eller bliver opfordret til at tage kontakt, går testlederen en tur med hunden, hvordan følger hunden med og kan testleder berøre hunden, ex se tatovering i øret.

Leg: 2 a,b,c
Legen starter umiddelbart efter sidste del af håndteringen og foregår ved at en klud kastes mellem fører og testleder, hvor testleder til sidst smider kluden ud til siden. Vil hunden lege, hvordan tager den fat i kluden og til sidst vil den trække i klude, når det er testleder der holder fat.

Jagt: 3 a,b
Jagten består af en klud i enden af en lang line, som løber i zig-zag i ca. 50 m. En klud i bevægelse, er nok movitation til at vække et jagt instinkt, altså hvis hunden har det. Jagten køres altid to gange, for at være sikre på, at hunden har set kluden. I jagt beskrives to ting fart og fangst, hvor hurtigt når hunden derud og hvordan er dens byttefangst.


Aktivitetsniveau: 4
Aktivitetsniveauet er, hvordan forholder hunden sig, når fører står stille i 3 min. Nu har hunden leget, været på jagt, men nu sker der ingen ting. Går hunden i stress over en passivitet fra føres side eller indordner den sig efter situationen.

Overraskelse 5 a,b,c,d
Overraskelsen er er en kedeldragt, Dumpe, der pludselig kommer op foran hunden. Den visuelle skræk. Hvad gør hunden, vælger den at flygte eller bliver den stående eller går den til angreb ? Det vigtigste er, hvordan og hvor hurtigt kommer hunden over skrækken. Hvor god afreaktion har hunden.


Lyd 6 a,b,c
Lyden er en kæde, der falder ned på en jernplade. Den akustiske overraskelse. Igen hvad gør hunden og hvordan afreagere hunden.


Spøgelse 7 a,b,c
Ved spøgelserne beskrives hunden revirforsvar, hvor tæt på må en trussel kommer på hunden, før den reagere. Spøgelserne er to beskrivere med hver en hvid dragt på. De bevæger sig, en af gangen, langsomt hen mod hunden. De stoppes 4 meter foran hunden, hvis hund er foran føreren eller 4 meter foran føreren, hvis hunden er bagved føreren. Ved spøgelserne beskrives om hunden har flugt, trusler/aggressivitet og hvordan afreagere den.


Skarp lyd: 8
Her beskrives hundens reaktioner og evne til at fastholde en aktivitet under skydning. Den skarpe lyd vil komme fra en 9 mm pistol, der affyres på en afstand af 20 m. fra hunden. Skarp lyd, består af 4 skud, de 2 første under leg og de 2 sidste, hvor fører forholder sig passivt.

OBS:

Der gøres opmærksom på at hunden på ingen tider vil lide overlast, selvfølgelig vil den reagere på testmomenterne, men hvis den bliver for påvirket af et testmoment, bliver testen afbrudt.