Lidt om denne hjemmeside

Vi har nu fyldt informationer løbende på hjemmesiden igennem snart 1 1/2 år.
Hele tiden er der kommet nye informationer, nye stambøger og nye billeder. Det har resulteret i at vores hjemmeside nu består af mere end 1200 enheder med informationer eller billeder. Det er et utroligt arbejde at opdatere disse. Vi har pr- 1/1-2000 forsøgt at lave hjemmesiden lidt mere brugervenlig. For at få lidt forklaring til de enkelte kapitler af hjemmesiden skal man holde musen henover en af knapperne øverst, så vil der komme en lille forklarende tekst til hvilke emner det pågældende kapitel omfatter.
Når man klikker på et emne man gerne vil vide mere om, kommer der i venstre side en oversigt over hvilke underpunkter der er til det pågældende kapitel.


Hjemmesiden er bygget op med både en dansk og en engelsk del, dog er den danske del noget størrer end den engelske. Med tiden vil vi dog oversætte nogle flere af de danske punkter til engelsk.
Det punkt der hedder multimedie, er dog lavet udelukkende på engelsk, men da det for det meste er billede og lyd, skulle det ikke give de store problemer for danske brugere.
I starten vil Multimedie siden være lidt sparsom, men det er hensigten at der efterhånden kommer flere og flere punkter på, så den bliver et sjovt alternativ til den statiske del.
Pr. 1/1-2000 er hjemmesiden optimeret til Internet Explorer 5.0 og Netscape 4.51, og stadig til en opløsning på 800X600 dpi.
For at fremme indlæsningshastigheden, har jeg valgt at lave denne del af hjemmesiden helt uden scripts og yderligere fancy grafisk layout. Disse sjove detaljer vil blive benyttet i multimedie afsnittet.

Det er yderligere mit mål at hjemmesiden skal indeholde oplysninger som vi mener er brugbare for beagleejere (information-provider i form af en interaktiv "webbog"), og indeholde en oversigt med billeder og stamtavler på så mange beagler som muligt, så man vil kunne taste et hundenavn ind og få en nogenlunde komplet stambog i 4-6 generationer tilbage i tiden. Det tager mange år at bygge en sådan database op, og derfor vil søgefaciliteten tidligst blive oprettet ved udgangen af det kommende år .

Giv tid.......Siten bliver mere overskuelig og interaktiv efterhånden som tiden går.!!

Brug tilbage på browser